Vidensbank
Levende historier fra kirken på landet
Indhold på denne side: 
Best Practice, Idekatalog
Landsbykirken som et aktiv, Idekatalog
Fælles hus giver meget mere end husly, artikel
Fælles landsbyløft - om udvikling i Nr. Kongerslev Sogn, artikel
Sejerø kirke og menighed, YouTube video
Landsby og kirke trak på samme hammel, YouTube video  
Kirken på Sydmors, artikel
Læsø-ordningen, artikel
Den oversete ø-kirke, artikel
Småø-kirker er også folkekirker, artikel
Huset i huset – en gammel præstegårds forvandling til nul-energi-hus, artikel
Lydum kirke – lukket og åbent: artikel

Best Practice, Idekatalog

Landsbykirken som et aktiv, Idekatalog

Fælles hus giver meget mere end husly, artikel

Fælles landsbyløft - om udvikling i Nr. Kongerslev Sogn, artikel

Sejerø kirke og menighed, YouTube video

Landsby og kirke trak på samme hammel, YouTube video 

Kirken på Sydmors, artikel

Læsø-ordningen, artikel 

Den oversete ø-kirke, artikel 

Småø-kirker er også folkekirker, artikel 

Huset i huset – en gammel præstegårds forvandling til nul-energi-hus, artikel 

Lydum kirke – lukket og åbent: artikel