Vidensbank
Diakoni
Indhold på denne side: 
Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne, Rapport/undersøgelse
Diakoni i landdistrikter, feltrapport
At gøre det diakonale arbejde på Langeland synligt: Rapport

Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne, Rapport/undersøgelse

Diakoni i landdistrikter, feltrapport

Synlighed er også vigtigt for diakonien på landet

At gøre det diakonale arbejde på Langeland synligt: Rapport