Vidensbank
Baggrundsviden
Indhold på denne side: 
Antallet af tomme huse i landdistrikter er steget dramatisk: rapport fra DR.dk
Folkekirken under forandring, artikel
Hvilken betydning har de folkekirkelige retninger på folkekirkens fremtid på landet og i byen: Artikel Hanne-Birgitte
Hvordan kan kirken på landet med provstiet som katalysator udvikle sig inde for en kommende 10 års periode? Studieorlov projekt
Kirken på landet: Studieorlov projekt
Den fjerne præst – den nære menighed: Studieorlov projekt
Mols i udvikling – landsbyklyngen, Rapport
Oversigt over landdistriktsudvalg i Danmark
Landsogne – andel byer under 1000 indbygger, kort
Futuriblerne: fremtidens landsbyer, tidsskrift
Landsbykirken som er aktiv, idekatalog
Udkantsmyten, bog  
Forskellige vilkår for folkekirken på landet, bog
Forskere undersøger livskvalitet på landet, pressemeddelelse.
Skolelukninger på landet, rapport

Antallet af tomme huse i landdistrikter er steget dramatisk: rapport fra DR.dk

Folkekirken under forandring, artikel

Hvilken betydning har de folkekirkelige retninger på folkekirkens fremtid på landet og i byen: Artikel Hanne-Birgitte

Hvordan kan kirken på landet med provstiet som katalysator udvikle sig inde for en kommende 10 års periode? Studieorlov projekt

Kirken på landet: Studieorlov projekt

Den fjerne præst – den nære menighed: Studieorlov projekt

Mols i udvikling – landsbyklyngen, Rapport

Oversigt over landdistriktsudvalg i Danmark

Landsogne – andel byer under 1000 indbygger, kort

Futuriblerne: fremtidens landsbyer, tidsskrift

Landsbykirken som et aktiv, idekatalog

Udkantsmyten, bog

Forskellige vilkår for folkekirken på landet, bog

Forskere undersøger livskvalitet på landet, pressemeddelelse.

Skolelukninger på landet, rapport