Rapporter
Intet billede:

Rapporter/litteratur

 


Kirken på landet – 
Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde

Helle Rotbøll Randløv, Egon Noe, Annette Aagaard Thuesen 
Oktober 2018 
Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet 
CLF REPORT 69/2018


”At gøre det diakonale arbejde på Langeland synligt– med samtale, samarbejde og nye ord”

Provst Trille Brink Westergaard, Langeland – Ærø provsti, har netop afleveret sidste opgave på den obligatoriske provsteuddannelse.

En spændende og inspirerende beskrivelse af og overvejelse omkring diakonalt/socialt arbejde som netværks arbejde. Hun argumenterer for såkaldt Corporate Networking som en stærk og brugbar model for det folkekirke samvirke med andre aktører i kommunen og organisationer. 
Småøernes kirkeliv

Yderligere information hos: "Sammenslutningen af danske småøer", fmd. Dorte Winther

Den oversete ø-kirke.

Kristeligt Dagblad 2. maj 2017


Folkekirken under forandring

Af Louise Theilgaard

Artikel udarbejdet i forlængelse af bachelor speciale, Afdeling for Religionsvidenskab, AU. Januar 2017. 


Lokal udvikling

Mols i udvikling

Rapport om landsbyklynger
Februar 2016


Kirkebygninger

Kirker til salg
Nationalmuseets Arbejdsmark 2014


Provstier og kommunale forhold

Oversigt over landdistriktsudvalg i Danmark
Oversigt over hvilke kommuner i Danmark der har et landdistriktsudvalg.

Udarbejdet af Studentermedhjælp Victor Haugaard

Kortet er udarbejdet af Morten Gestelev, Landsforeningen af menighedsråd i samarbejde med FUV/KPL

Kortet bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik om de enkelte sognes urbaniseringsgrad forstået som størrelsen på den største by i sognet. Hvis den største by har under 1000 indbyggere, er sognet klassificeret som et landsogn (jf. Rasmussen: Forskellige vilkår for folkekirken på landet, s. 20ff.). På den baggrund er andelen af landsogne i hvert provsti beregnet, og herefter er denne andel blevet tilskrevet alle sogne i det pågældende provsti. Sognene er herefter blevet inddelt i fem grupper, således at den mørkeblå gruppe indeholder de sogne, der ligger i provstier, hvor 0-20% af sognene er landsogne; den lyseblå gruppe indeholder de sogne, der ligger provstier, hvor 21-40% af sognene er landsogne, og så fremdeles. Den røde gruppe indeholder følgelig de sogne, der ligger i provstier, hvor mere end 80% af sognene er landsogne.


Endelige resultater fra "Provsti/provstiudvalg på Jeres måde"-undersøgelsen
Ved Nete Helene Enggaard og Peter Lüchau