Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen

PLATFORME

Projektbeskrivelse


Det fireårige videns- og udviklingsprojekt (1. februar 2016-31. januar 2020) er forankret i Centeret for Viden og Udvikling i Aarhus. Projektet er finansieret via en bevilling fra Fællesfonden.

Der sigtes mod at inspirere sognekirker til at samarbejde med andre kirkelige og ikke-kirkelige aktører i lokalområder i landdistrikterne (ofte benævnt "udkantsproblematikker").

Hovedmål: 

At der ved projektets afslutning er etableret et folkekirkeligt BEREDSKAB til håndtering af en konstruktiv omstillingsproces af KPL. Herunder en nytænkning af kirkens rolle i lokal- og civilsamfund.  

Projektet har til opgave at:

- Indsamle, vurdere og formidle resultater af relevante vidensundersøgelser i såvel faglig som folkelig sammenhæng.

- Facilitere aktørnetværk (kirkelige såvel som ikke-kirkelige). Strategisk udvikling og lokal implementering af modeller for KPL

- Initiere og gennemføre udviklingsarbejde

- Tilknyttes aktuelle og fremtidige udviklingsprojekter (eks. ”Kirken og kommunen” – Rådet for frivilligt socialt arbejde)

- Tilbyde FUV-kurser (første gang sept. 2016 ”Pastoralteologi” med særlig henblik på KPL)

Projektleder: Se MENU