Projektbeskrivelse
Fokusgruppe

Fokusgruppe

Gruppen repræsenterer individuelle, uafhængige synspunkter omkring: kirkegårdskultur, bygningskultur, diakoni, driftsøkonomi, kirkepolitik, forvaltning, kirke- og foreningsliv.

Gruppen har til opgave:

- at udfordre KPL-projektlederen og hinanden i en nuanceret drøftelse af KPL emner, der er aftalt fra gang til gang (første session tilrettelægges af projektleder)

- at udpege problematikker og/eller potentialer omkring folkekirkens rolle i landsognet. Dels i forhold til det aktuelle og specifikke landdistriktsfokus, dels den generelle samfundsudvikling i Danmark (bl.a. med henblik på sub-urbanisering)

- at kvalificere KPL projektet med udpegning/identifikation af ikke-organiserede grupper eller enkeltpersoner, der har viden om eller de facto er aktører på området 

Gruppen mødes to gange årligt til et heldags arrangement.

Fokusgruppen består af:

Professor (em), Viggo Mortensen (”Oprør fra udkanten”)
Post.doc, Anne Kjærsgaard, AU, Institut for kultur og samfund
Sognepræst, Marianne Myssen, Sørbymagle-Kirkerup
Stenhugger, Filip Møller, Horsens
Gårdejer, tidl. MF, Jens Kirk
Provst, Anders Bonde, Faurskov
Forskningschef, Michael Andersen, Nationalmuseet
Rektor, Egon Noe, Syddansk Universitet
Sognepræst, Christina Rygaard Kristiansen, Tingsted Sogn