Projektbeskrivelse
Følgegruppe

Følgegruppe

Følgegruppen har til opgave at følge projektet løbende ved at: 

- påse, at projektledelsen strategisk og procesorienteret tilrettelægger en opfyldelse af de hoved- og delmål, der ligger til grund for Fællesfondens projektstøtte.

- foreslå projektledelsen emner, der bør inddrages eller tiltag, der bør tages i forhold til projektets overordnede formål.

- påse, at der indsamles relevant viden om emnet, og at denne finder anvendelse som inspiration til udvikling. Følgegruppen skal her være særligt opmærksom på viden, der kan være relevant i forhold til generelle samfundsmæssige problemstillinger i og uden for folkekirken.

- bidrage med ideer til, hvorledes den indsamlede viden formidles og omsættes til strategi- og udviklingsprojekter både i folkekirken og i det omgivende samfund. Følgegruppen skal her også fokuseres på hvordan viden kan bringes i spil i aktuelle sammenhænge, herunder i forhold til regeringsinitiativer m.v.

- bidrage til/bistå med etablering af aktør-netværk og samarbejde med relevante fagfolk- og miljøer.

- påse, at der fra projektledelsen løbende inspireres til- og formuleres strategiudvikling for pilotprojekter, der bl.a. tilgodeser forskelligheden for kirken på landet fra sogn til sogn, fra stift til stift.

- indgå i en løbende drøftelse af, hvordan man løbende tilgodeser de krav og ændringer, der måtte være afledt af aktuelle kirke- og samfundsmæssige spørgsmål.

- påse, at der ved projektets afslutning foreligger et kordineret folkekirkeligt beredskab for kirken på landet.

Følgegruppen mødes 2-4 gange årligt.

Følgegruppen består af:

Biskop Henrik Stubkjær, Repræsentant for biskopperne
Provst Holger Lyngberg, Provstforeningen
Sognepræst Signe Kølbæk Høg, Præsteforeningen
Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd Ketty Sørensen
Kontorchef Pernille Esdahl, Kirkeministeriet
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard