Nyheder
Temadage og workshop

Temadage og workshop

Indsatsområde 2

Workshop "KPL-embedet i et narrativt perspektiv"

Daniel Vigtoft Jakobsen, Hans Ulrik Dige, Lone Balle Olesen, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Susan Ballegaard Sørensen, Søren-Herluf Mohr Sørensen

En arbejdsgruppe på syv præster fra ligeså mange stifter (inkl. KPL´s projektleder) mødtes d. 12. – 13. september til den første af tre sessioner (=tre døgn) i Løgumkloster omkring emnet ”Præsten på landet i narrativt perspektiv”.

Gruppen sætter fokus på fortællingen om, hvad det vil sige at være præst på landet. Set fra menighedens synspunkt og set fra præstens. Det drøftes bl.a. på hvilke områder arbejdet adskiller sig fra præstearbejde i byen og ikke mindst, om der er tale om et særligt pastoral-teologisk speciale? I bekræftende fald drøftes, om der bør tilbydes særlig undervisning på området sådan som det sker i f.eks. Tyskland og England.