Konferencer og kurser
Igangværende konferencer og kurser

Konferencer og kurser

Huset og haven

16. - 17. maj 2017
Ved: Ph.d.-Fellow Maj Bjerre Dalsgaard og projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen
Ansøgningsfrist: 14. april 2017
Deltagere: Indbudt gruppe og præster

Huset og haven

25. - 27. september 2017
Ved: Projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen
Ansøgningsfrist: 25. august 2017
Deltagere: Præster

Kirken og Lokalrådet 

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og Landdistrikternes Fællesråd arrangerer FUV/KPL en konference om lokalrådenes betydning og potentiale for sognets fællesskab. Herunder en drøftelse af mulighederne for at udfolde et samvirke folkekirke og civilsamfund i lokalrådets regi.

Konferencen afholdes lørdag d. 7. oktober 2017, kl. 10-15 på Fænøsund Konferencecenter. 
Indbydelse og program udsendes til menighedsrådene i maj. 

Kirken i by og på land

7. - 8. maj 2018
Ved: Projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen og Provst Esben Thusgård
Deltagere: Indbudt gruppe og præster