Konferencer og kurser
Gennemførte konferencer og kurser

Gennemførte konferencer og kurser

Konference "Vi af samme sind?"

7. - 8. maj 2018

Konferencen var planlagt af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet” og provst Esben Thusgård projektleder på ”Kirken i byen”, Aarhus stift

Konferencen var planlagt i et samarbejde mellem de to projekter og der blev sat fokus på de respektive erfaringer og perspektiver. Forskelle og ligheder for kirkelivet i byen og på landet? 

Der blev sat fokus bl.a. på ekklesiologiske aspekter i forhold til organisation og struktur; in casu sognestruktur, menighedsliv og folkekirkens fremtid som ”folkets kirke”.

Kan man tale om ”systemfejl”: er strukturen en hæmsko for at være kirke? Desuden urbanisering, polarisering og sækularisering som vilkår og udfordring for kirkens liv og virke. 

Der var oplæg til debat fra Annette Bennedsgaard, Morten Thaysen, Marie Vejrup, Erling Andersen, Sanne Andersen Hansen, Simon Kangas Larsen, Kathrine Asklund Brorson og Henrik Bundgaard Nielsen.


Præsterne for de tyske menigheder i Syd- og Sønderjylland

20. marts 2017

Præsterne for de tyske menigheder i Syd- og Sønderjylland besøgte FUV i Løgumkloster for at høre om projektet ”Kirken på landet”, deres provst Johanna Lenz-Aude fra Slesvig, deltog i mødet.

Projektleder Hasse N. Jørgensen orienterede om projektets formål og indsatsområder og der var livlig udveksling af erfaringer omkring især præstearbejdet i den tyske evangeliske kirke i forhold til folkekirken.

Fyraftens-konference om ”Nye naboer” 

2. november 2016

Arrangører: Haderslev stift, Ribe stift, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og FUV-”Kirken på landet”.

Mødet satte fokus på: - modtagelse i landsogne af flygtninge/asylansøgere og tilflyttere med eks. østeuropæisk baggrund og deres bosættelse. Hvilken betydning har de nye naboer for landsognets fremtid og udviklingspotentiale? Betydning for det kirkelige liv? Hvordan samarbejdes der mellem kirkens diakoni og andre humanitære hjælpeorganisationer?

Aftenens foredragsholdere: Fra venstre Søren Dalsgaard, Mellemkirkeligt Råd, Birgitte Møldrup, asylpræst i Haderslev stift og Daniel Ettrup Larsen, Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift

Præsten på landet

19. - 22. september 2016
Ved: Projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen


Konference: Kirken på landet

30. marts - 1. april 2015
Ved: Projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen