Projektbeskrivelse
Indsatsområder

Indsatsområder

1. HVILKEN RETNING? 

Strategier for lokal kirkeudvikling i landsogne: for hvem, hvor og hvordan?

Herunder betydningen af ”retningspræg”, teologisk refleksion og mulige implikationer i forhold til forandringsprocesser. 


2. Hvad vil det sige at være præst - på landet
En undersøgelse af de pastoralteologiske aspekter der knytter sig til præsten som forkynder, ”netværkskollega” og entreprenør i forhold til samarbejde med forskellige lokale aktører.  


3. DIAKONI
Diakoniens betydning som et strategisk emne omkring folkekirkens eksistensberettigelse / indsats / ekklesiologiske selvforståelse i landområder og i byerne?


4. Provstiet og kommunen
I 2007 blev den seneste kommunalreform gennemført. Den betød bl.a., at næsten alle provstigrænser/kirkelige ligningsområder er blevet identiske med kommunegrænsen. Har dette haft betydning for relationen mellem kirken og kommunen: administrativt, relationelt, operationelt?  


5. Kirken og civilsamfundet - Case: LOKALRÅDET
Lokalrådenes betydning
og potentiale som fælles platform for foreninger/organisationer og menighedsrådenes relation hertil.  


6. ”De ikke-fastboendes (sommerlandsfolket) betydning for den fastboende menighed”.
(Fælles projekt for Ribe, Viborg og Aalborg stifter)  


7. Huset og haven
Udarbejdelse af håndbog/vejledning i brug af landsbykirker og andre kirkelige bygninger.
Potentiale i forhold til turisme, alternativ lokal benyttelse af lokaler og sakrale hensyn (eks. pilgrimsvandringer, ”små gudstjenester” og huset som kontemplativt rum).